בלוטנית אפריקנית – Commicarpus plumbagineus

כיוון שהגשם השנה ממש התעכב בצורה קשה, אני ממשיכה עם פרחי קיץ פחות מוכרים. היום אני מתמקדת בצמח ממשפחה שיש לה בטבע בארץ כמה נציגים לא מוכרים, ובגינות – נציג אחד מאד מוכר. המשפחה היא משפחת הלילניים.

להמשיך לקרוא בלוטנית אפריקנית – Commicarpus plumbagineus