החיים בעמק אוונס


נשארו לי עוד כמה מציאות מהיום המאד מגוון הזה – בין ספר המדבר להר הגבוה, בין טבע נקי לעוולות אנושיות – והיום אספר עליהן.  להמשיך לקרוא החיים בעמק אוונס