Owens Valley and Manzanar

השטח בין הרי הסיירה נבאדה במערב להרים הלבנים והרי איניו במזרח נקרא עמק אוונס – Owens Valley. העמק עצמו הוא די גבוה – הוא נמצא ברום 1,200 מ'. אבל כיוון שרכסי ההרים משני הצדדים גבוהים הרבה יותר – רום 3-4.4 ק"מ – הוא עמק די עמוק, והוא מדבר צל-גשם, כלומר חם ושחון.
עמק אוונס הוא גראבן – מונח גיאולוגי המתאר עמק שקוע בין שני העתקים. 

להמשיך לקרוא Owens Valley and Manzanar