פרפראצי בסוזנוויל!

כמו שרמזתי ברשימה הקודמת, העיקר בסוזנוויל היו הפרפרים. המוני פרפרים ריחפו סביבנו, וחלק מהם הצלחנו גם לצלם. 

היו שם כל כך הרבה פרפרים – בין הפרחים, מעל העצים, וגם על השביל. אז היום אני מתפרפרת לי עם כל הפרפרים.  להמשיך לקרוא פרפראצי בסוזנוויל!