הצילו את השטחים הפתוחים ואת הטבע!

 
במקור, התכוונתי להעלות היום רשימה על בוציץ סוככני.
אבל בעקבות פרסום בפורום שמירת טבע ופרסום באתר החברה להגנת הטבע – אני דוחה את תמונות הבוציץ.
 
אני מעתיקה ומצטטת כאן את ההודעה ככתובה וכלשונה. בסופה יש בקשה לפעולה – ואפילו לא מסובכת. לשלוח מייל או פקס.
אני מבקשת מכולכם –
 
אנא, שִלחו פקס! שִלחו מייל! זה לא מסובך!

ולהודעה עצמה:
 
 
» ביום שלישי הקרוב עתיד לעלות על שולחן הממשלה חוק ההסדרים לשנת 2009, הכולל בתוכו מספר שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לתכנון וניהול הקרקעות במדינה. שינויים אלה מאיימים על עתידו של המרחב הציבורי בישראל – על מרחבי הטבע, הנוף, והשדות, המהווים חלק בלתי נפרד מחיינו.
» החוק יאפשר העברת הבעלות על אדמות מדינה לידיים פרטיות, ובנייה מוגברת על חשבון הטבע והשטחים הפתוחים שכיום שייכים לנו, הציבור.
» החוק אף כולל פגיעה משמעותית ביכולתו של הציבור להשמיע את קולו ולהשפיע על הליכי התכנון, הקובעים כיצד ייראו פני הארץ בדורנו ובדורות הבאים.

מה כולל החוק?
הרחבה של סמכויות הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות ופגיעה בזכות הציבור להשתתף בהליכי התכנון:

• הרחבה של סמכויות הוועדה הארצית לתשתיות לאומיות (הות"ל), וועדה ריכוזית המתאפיינת בהליכי תכנון מקוצרים.
הרחבת הסמכויות יובילו לכך שהוועדה, שעד כה עסקה בתשתיות בלבד, תוכל לאשר ולעודד בניה של מגורים, אזורי תעסוקה, תיירות ואף שטחים למחצבות, על חשבון הטבע והשטחים הפתוחים של כולנו. הות"ל היא וועדה חסרת איזונים ובלמים ההכרחיים לוועדת תכנון. 12 מתוך 15 חבריה הם נציגים של משרדי ממשלה, לטובת התנגדויות הציבור מוקצים רק 30 יום במקום 60 יום בתכניות "רגילות", והליך הבחינה הסביבתית מקוצר בצורה קיצונית. מדובר בפגיעה משמעותית ביכולת הציבור להשפיע על הליכי התכנון, ובמהלך המעודד חוסר שקיפות ופגיעה במנהל תקין.

• רפורמה במדיניות הקרקעית: מכירת שטחים ירוקים לכל המרבה במחיר
החוק מציע שינוי של ממש במדיניות הקרקעית של ישראל. כיום, מרבית הקרקע בישראל היא בבעלות המדינה. חוק ההסדרים מציע למעשה להפריט את הקרקע, כך שקרקעות המדינה יעברו לידיים פרטיות. הצעה זו חיובית ככל שמדובר בהעברת בעלות על דירות ובתי מגורים, אלא שהרפורמה מאפשרת גם מכירת שטחים שאינם בנויים בפועל, מה שיוביל בפועל להפשרת שטחים ירוקים פתוחים לבנייה, עידוד אינטרסים נדלנ"ים לפיתוח חדש בשטחים ירוקים, ולמעשה ניתן יהיה למכור קרקעות מדינה, השייכות לכולנו לכל המרבה במחיר. בנוסף, מוצע כי את מקומה של מועצת מקרקעי ישראל תחליף "רשות מקרקעין", אלא שזו מורכבת בעיקר מנציגים של שרי הממשלה, בעיקר אלו שעניינם פיתוח, ואינה כוללת כלל נציגים מן השלטון המקומי, ולא נציגים של ארגונים סביבתיים וחברתיים בלתי ממשלתיים.

שינויים מרחיקי לכת אלו מקודמים בהליך הפסול מיסודו של חוק ההסדרים. חוק ההסדרים הוא הליך של חקיקה פזיזה, הנעשית תחת אילוצים פוליטיים וקואליציוניים שאינם מאפשרים דיון שיטתי בהצעות החוק. הדיון והאישור נעשים בחטף, ללא דיון פרלמנטרי וציבורי מעמיק. זו אינה הדרך הראויה לדון בשינוי סדרי בראשית של מדיניות הקרקע ומדיניות התכנון בישראל.


רוצים להשפיע?

הצטרפו אלינו בקריאה לשר האוצר, להסיר את הפרקים העוסקים בהרחבת סמכויות הות"ל והרפורמה במקרקעי ישראל מחוק ההסדרים. הבעלות הציבורית על הטבע והשטחים הפתוחים, והשתתפות הציבור בהליכי התכנון הקובעים את דמותה העתידית של המדינה ראויים לדיון מעמיק, ולא ל"הסתרה" במסגרת חוק ההסדרים.  
העתיקו את הנוסח למטה או לחצו להורדת נוסח המכתב ושלחו לשר עוד היום, עדיף באמצעות פקס שמספרו 02-5695335. ניתן לשלוח גם לדוא"ל sar@mof.gov.il או בדואר רגיל לכתובת משרד האוצר, רחוב קפלן 1, ירושלים.

כבוד השר ח"כ יובל שטייניץ,

אני פונה אליך בבקשה להסיר את הפרקים העוסקים בהרחבת סמכויות הות”ל והרפורמה במקרקעי ישראל מחוק ההסדרים.
מדינת ישראל היא מדינה צפופה, דלת קרקע, שנופיה ומשאבי הטבע שלה החשובים לכולנו הולכים ומצטמצמים. מהלכים עוקפי תכנון וניסיונות חפוזים לקיצורי דרך פוגעים במינהל התקין, בסביבה ובזכותנו כציבור להשפיע על ההליך התכנוני בישראל ועל דמותה העתידית של הארץ.
במדינת ישראל הסובלת ממחסור חמור בקרקע ובשטחים פתוחים יש חשיבות עליונה להמשך הבעלות הציבורית על השטחים הפתוחים כדי לאפשר למדינה לנהל את הקרקע למען כלל הציבור וצרכיו, ולצמצם ככל שניתן את הליך ההפרטה של הקרקע הציבורית, השייכת לכולנו.  
בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית ביכולתו של הציבור להשפיע על הליכי התכנון, ובשילובם של שיקולים סביבתיים בהליכי התכנון, הקובעים באיזו ארץ נחיה כאן ואיך תיראה הארץ בה יחיו ילדינו.
השינויים המוצעים כעת בחוק ההסדרים מאיימים לא רק לבטל הישגים אלו, אלא גם להצעיד אותנו מרחק שנות דור לאחור, לנורמות תכנון ריכוזיות, להתעלמות משיקולים סביבתיים, ולקבלת החלטות הנעשית הרחק מעין הציבור ללא שקיפות ובניגוד למנהל התקין.
אני קורא לך להוציא את הסעיפים הנוגעים להרחבת סמכויות הוועדה לתשתיות לאומיות ולרפורמה במקרקעי ישראל מחוק ההסדרים, כך שיתאפשר דיון ציבורי ופרלמנטרי נרחב, כראוי לנושאים חשובים אלה.

בברכה,

השלימו כאן את פרטיכם האישיים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון ומקום מגורים ושלחו על פי ההנחיות שלמעלה.
 

עד כאן הציטוט.
אני אוסיף בכל זאת תמונה אחת של בוציץ סוככני – רמז למה שאני אפרסם פה, פרח מקסים, ואם החוק הזה יעבור – הוא יהיה מהראשונים שיוכחדו.
 
(בוציץ סוככני, שמורת בריכת יער, חדרה, 9.5.2009)